Sprzęg drogowy typ T/BPU-62D-40/MTZ
i T/BPU-63D-80/MTZ do ciągnika MTZ