Sprzęg hakowy BPU-67D80

Wartości charakterystyczne   
Dc = 80 [kN]
Max statyczne obciążenie pionowe   
S = 300 [kg]

Sprzęg hakowy produkt firmy UNIMAR jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  ruchu drogowego i wykonany zgodnie z regulaminem nr 55EKG ONZ przeznaczony do stosowania w pojazdach ciągnących. Współpracuje z uchem toroidalnym dyszla ?76 wyk. Wg PN-86/48020 i uzyskał
homologacje nr

E2055R  01  1635