Hole sztywne dyszle mazowieckie

Hol sztywny

 

hole sztywne dyszle mazowieckie

 

Produkujemy w sześciu typach:

  • HS-U16t  40 x 40 /L

  • HS-U16t 76/31 x 40 /L

  • HS-U16t 76/31 x 76/31 /L

  • HS-U32t 40x40 /L2012-05-18

  • HS-U32t 76/41 x 40 /L

  • HS-U32t 76/41x76/41 /L

Gdzie:
U  uciąg w tonach
L  długość w/g potrzeb 
ucha PN- 92/S- 48023