Sprzęg hakowy BPU-67D12


Wartości charakterystyczne   

Dc = 12 [kN]
Max statyczne obciążenie pionowe   
S = 70 [kg]

Sprzęg hakowy produkt firmy UNIMAR jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonany zgodnie z regulaminem nr 55EKG ONZ przeznaczony do stosowania w pojazdach ciągnących. Współpracuje z uchem toroidalnym dyszla ?76 wyk.
Wg PN-86/48020 i uzyskał homologację nr

E2055R 01 1782