Sprzęg hakowy BPU-67D110

BPU-67D110 wersja A

BPU-67D110 wersja B

Wersja A

Wersja B

Wartości charakterystyczne   
Dc = 110 [kN]
Max statyczne obciążenie pionowe   
S = 500 [kg]

Sprzęg hakowy produkt firmy UNIMAR jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonany zgodnie z regulaminem nr 55EKG ONZ w dwóch wersjach
A i B. Przeznaczony do stosowania w pojazdach ciągnących. Współpracuje z uchem toroidalnym dyszla ?76 wyk. wg
PN-86/48020 i uzyskał
homologację nr

E2055R 01 1634